Enya Olivia - kunstbloemen en kunstplanten en natuurmaterialen.

Disclaimer

FloraWorks is eigenaar van de website www.floraworks.nl. Het is niet toegestaan om deze website of delen daarvan op te slaan, te kopiëren of openbaar te maken, anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FloraWorks.

FloraWorks heeft de inhoud van deze website met veel zorg en aandacht samengesteld. Ondanks deze zorg en aandacht kan het voorkomen dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Hiervoor kan FloraWorks, als eigenaar van de website, niet aansprakelijk worden gesteld.

FloraWorks behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen ten aanzien van de informatie op deze website met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. De inhoud van de website, de producten en de diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun leverbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.